Domov

Fascinuje mě odvaha, síla a angažovanost jednotlivce postavit se sám proti všem. Sám proti systému. Sám pro lidi, kteří to potřebují, a osobně na tom tratit. Protože když to neudělám já, tak asi nikdo. Protože svědomí mi nedá.
Přesně takovým člověkem, takovou ženou je Marcela Dvořáčková, která provozuje unikátní azylové zařízení pro postižené maminky a jejich děti, které by jinak zůstaly zřejmě na ulici a v dětských domovech …

Vím, že mám osvícené a skvělé čtenáře, jestli budete moct, pošlete pár korun. Tady i dvacka pomůže. Převod z účtu je zadarmo, na rozdíl od jídla.
Díky!

Domov pro mentálně postižené matky s dětmi živoří v hladovém vakuu. Dostal o 1,5 milionu méně

Marcela Dvořáčková (vpravo) bude muset letos najít statisíce korun, aby její svěřenkyně a svěřenci měli co jíst, bylo jim teplo a mohli se umýt. Foto: Petra Procházková, Deník N
Marcela Dvořáčková (vpravo) bude muset letos najít statisíce korun, aby její svěřenkyně a svěřenci měli co jíst, bylo jim teplo a mohli se umýt. Foto: Petra Procházková, Deník N
Deník N zajišťuje fotografie za podpory Megapixel.cz.
V Jiřetíně pod Jedlovou se v domově pro matky s postižením potýkají s nedostatkem peněz. Ten je letos umocněný tím, že kraj plošně zredukoval dotace na sociální služby. Ředitelka unikátního azylového zařízení si musela vzít půjčku.

„Co děláme? No… žebráme. Teď tu máme čerstvé miminko, máma potřebuje kvalitní jídlo. Všechny naše mámy potřebují kvalitní jídlo a děti taky. Mámy už mají problémy s kojením – ze stresu, ale také z nedostatku kvalitních potravin. Dokáže někdo chodit kolem nich každý den a dívat se, jak mají hlad? Já ne,“ říká Marcela Dvořáčková, která řídí Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou už pět let. Je to zvláštní a v Česku ojedinělé útočiště pro mentálně postižené maminky s malými dětmi a nejrůznějšími, někdy hodně bolestnými osudy.
Když jsme domov o Vánocích navštívili, měla jeho ředitelka vážné obavy o budoucnost. Jak jsme nyní zjistili, obavy se naplnily.
V současné chvíli je zařízení bez peněz. Aby nemusela ženy s miminky a malými dětmi vyhodit na ulici, aby se jim mohlo v maličkých garsonkách topit a aby personál, který se o chod zařízení stará, dostával mzdu, musela si paní Dvořáčková půjčit. Což ostatně dělá každý rok. Dotace, ze které domov žije, totiž přicházejí do kasy nikoliv 1. ledna, tedy k datu, ke kterému musejí být všechny loňské peníze vyčerpané, ale až o několik měsíců později.
Přispět na domov pro mentálně postižené matky s dětmi lze zde. Peníze lze také poslat na účet: 78-5209920257/0100. Do zprávy pro příjemce napsat „provoz domova“. Článek redakce Deníku N pro velký ohlas výjimečně odemkla, aby se tak zpráva dostala k co nejvíce lidem ochotným pomoci.
Vzniká hladové vakuum, které je výsledkem absurdní situace, kdy předpisy nutí příjemce dotací utratit všechny peníze do konce roku, ale další peníze dostanou třeba až koncem března.
Ženy a děti z Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Foto: Petra Procházková, Deník N
Jak překlenout toto finančně hluché období? Jak s nadsázkou řekla Marcela Dvořáčková, žebrotou. Vedení azylových domů si musí půjčovat, a pokud je nezaloží třeba zřizovatel, kterým je v případě Domova u sv. Máří Magdalény Diecézní Charita Litoměřice, přijde na řadu třeba i banka. Ta si logicky naúčtuje úroky. Jenže na úroky žádné dotace nejsou a jak je pak vyúčtovat… to bývají mistrovské účetní kousky.
Letos nastalo v některých azylových zařízeních ještě větší drama než kdykoliv předtím. Nejenže dotační peníze přišly na účet teprve nyní, ale třeba u Máří Magdalény už vědí, že jejich finanční koláč bude o pěknou porci menší, než byl ten minulý, a hlavně než nutně potřebují. V roce 2019 jsou mentálně postižené matky s dětmi a ti, kdo se o ně starají, o 1,5 milionu korun lehčí.

To hlavní? Zůstanou spolu

V současnosti je u Máří Magdalény 21 matek a 40 dětí. Dvěma novorozencům je sotva 14 dní. Pro ně je azylovým dům jedinou šancí, jak nebýt odebrán, jak zůstat se svou matkou, která, byť v těžké životní situaci, se o dítě chce starat. Možná to zatím sama ještě nedokáže, ale s pomocí zkušených asistentek se to naučí. Nemusí mít nutně přečteného Gogola, ale prát, vařit, uklízet, přebalovat a krmit potomka nejspíš zvládne. Jen aby bylo čím.
Zhruba polovina dětí narozených mentálně postiženým matkám je zcela bez handicapu. Některé si s sebou nesou genetickou zátěž, ale i s ní jsou schopné zvládnout základní školu. Některé děti z Domova sv. Máří Magdalény mají vynikající prospěch, jiné jsou manuálně zručné. Foto: Petra Procházková, Deník N
Jídlo by si totiž ženy měly platit samy. Beze sbírek, které na pomoc jiřetínským ženám a dětem pořádají většinou zase hlavně ženy, jako třeba Hana Potměšilová z organizace Revenium, by jejich jídelníček byl hodně chudý. Maso by v něm bylo na návštěvě jen krajně zřídka. Mléčné výrobky, ovoce a zelenina rovněž.
Domov poskytuje jen přístřeší a základní servis. Jde vlastně o útočiště, dočasnou pomoc, jak přežít a nepřijít o dítě, které by sociální služba retardované ženě, navíc ještě bez prostředků, prostě rázně odebrala.
Možnost, aby mohly žena a dítě zůstat spolu, je však vykoupená značným úsilím ředitelky a dvanácti pracovníků domova. Pokud by se ženy s postižením nemohly uchýlit do Jiřetína, zřejmě by skončily v nějakém ústavu, v jiném domově, nebo na ulici – ale v každém případě už bez dítěte. S tím je nikde neubytují, neboť mnohé mají pohnutou minulost, nemají v pořádku doklady, nejsou v evidenci lékařů, a hlavně se neumějí o své dítě starat. Mimino jim proto úřady bez milosti odeberou. Otázka je, zda není levnější přispět na jejich edukaci, učinit byť jen pokus, zda nedokážou vytvořit alespoň částečnou fungující rodinu. Mnohé příklady od Máří Magdalény dokazují, že to jde.

Konkurence mezi šiřiteli dobra

Rozpočet domova na letošek poněkud zeštíhlel – úřady domovu ubraly 1,5 milionu korun. Zařízení i tuto ránu nejspíš přežije, ale například programy jako sociální rehabilitace budou muset být zastaveny. Málokterá z žen z domova má dost peněz i na základní hygienické prostředky a léky. Přitom jedním z cílů je naučit ženy a jejich děti správné hygieně, pravidlům, která platí v běžných rodinách. Navíc ze tří jiřetínských budov je jedna v havarijním stavu.
O sociální služby je rvačka. Nejen mezi těmi, kdo je potřebují, ale i mezi těmi, kdo je poskytují. Z pomyslného bochníku, který je stále stejný, nebo jen o něco málo tučnější, je třeba ukrojit více a více dílků. Jsou tedy logicky tenčí.
Mezi jednotlivými poskytovateli služeb je i proto značná rivalita. Ne všichni si o všech svých konkurentech myslí, že jim jde primárně o službu, a ne o přežití organizace a platy pro její zaměstnance.
Mentálně postižené matky v běžných azylových domech strádají. Jsou nejslabší ze slabých a jako takové terčem posměchu, vydírání, šikany i prostého vylévání si zlosti na nespravedlivost osudu. Foto: Petra Procházková, Deník N

Ostrouhali senioři a postižení

Domov sv. Máří Magdalény dostává dotace z Ústeckého kraje. Kraj na letošek získal namísto požadovaných 2,095 miliardy jen 1,39 miliardy. Požádal proto ministerstvo práce a sociálních věcí ještě alespoň o 345 milionů, aby lidé v sociálních službách nezůstali bez výplat. Z celé České republiky takových proseb přišla na ministerstvo spousta – chyběly skoro čtyři miliardy. „Paseku“ ve mzdových nákladech částečně udělalo zvýšení tarifních platů od 1. ledna 2019. To totiž v době podávání žádostí o dotace nikdo nevěděl.
Kromě praktických věcí se děti i maminky v Domově sv. Máří Magdalény učí vzájemně se o sebe postarat. Foto: Petra Procházková, Deník N
Na dotaz Deníku N, proč byly dotace právě Domovu sv. Máří Magdalény tak zásadně kráceny, vedoucí tiskového oddělení krajského úřadu Ústeckého kraje Lucie Dosedělová odpověděla: „Všechny služby stejného druhu byly kráceny stejnými koeficienty… Dle hodnot redukčních koeficientů došlo k největšímu krácení u následujících sociálních služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem; dále odlehčovací služby – pobytová forma, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a týdenní stacionáře (jedná se o úhradové služby). Azylové domy jsou ve druhé hladině krácení.“ To, že peníze doputují na účty až v březnu, je prý způsobeno obrovskou agendou. Jenže kojenci slovo agenda neznají, natož aby je zasytilo.
Naděje na mírné zlepšení však ještě existuje. Ústecký kraj připravuje individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“. Peníze navíc by mohly dostat právě azylové domy, projekty na podporu samostatného bydlení či osobní asistence. Miminkům a jejich matkám nezbývá než přežít pár měsíců v nouzovém režimu.
Domov pro retardované maminky je i v rámci Česka zcela ojedinělý. Zkrácení dotací staví jeho pracovníky před poměrně komplikované rozhodnutí – alespoň z hlediska etiky. Oni sami o tom nechtějí mluvit, je však nasnadě, že někdy budou muset volit mezi dostatkem jídla a teplým oblečením. Ale i mezi jednotlivými klientkami.
Jak to budou dělat? Tak na to tabulky nejsou.

13 názorů na “Domov”

 1. Chtěla jsem nabídnout jinou materiální pomoc, zato ale pravidelnou. Pokud by měly maminky v domově zájem, tak každou poslední středu v měsíci pořádám "Měňárnu" oblečení v našem rodinném centru. Po rozebrání zůstává spousta oděvů, jak dětských, tak dospěláckých. Přebytky posíláme do charitního obchůdku v Liberci a nosíme do místní charity (to co zrovna potřebují). Dále ještě přerozdělujeme potřebným v okolí. Ráda každý měsíc zašlu balík s tím, co je zrovna potřeba i maminkám od vás. Nevíte, co a v jakých velikostech momentálně potřebují? Pokud byste měla další upřesňující informace, tak prosím na mejl lala.krejci@gmail.com. Míváme oblečení, boty, sportovní potřeby a dost často i kosmetiku a různé drobnosti, co maminky už doma nevyužijí… Lenka

  1. Míšo, děkuji za odkaz. Zkoukla jsem to za dopoledne:-)
   Jsem dokumentová, takže díky.
   Sedla jsem si doslova na zadek z té úžasné Šárky, moc ráda bych zjistila, co dělá, jak se jí daří.
   Pana Tvarůžka bych hnala do práce, ale jeho žena dělala teda nádherné dečky.
   A nejnovější reportáž o Magdaleně byl včera na ČT1 – 168hodin:https://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/219452801100324/video/683665.
   Jak to půjde, ráda něco pošlu.
   Magda

   Nedávno běžel na ČT2 také skvělý seriál RODINA JE NEJVÍC,jen při některých dílech jsem musela držet slovník pod kontrolou, jaká tam byla individua, co se vydávali za rodiče, ruce nejlépe za zády a nemakat.

 2. Milá Lucie,
  po přečtení Vašeho příspěvku jsem ihned poslala peníze. Domov znám, v Jiřetíně mám chalupu, občas jsem tam něco věnovala. Současná situace mě šokovala. Napsala jsem paní ředitelce, co by ještě potřebovala, že se pokusím zajistit či sehnat. Skromně odpověděla, že jogurty! Jsem dojatá, dostalo mě to… Jogurty samozřejmě budou! Sylvie

 3. nejslabší z nejslabších, nejzranitelnější z nejzranitelnějších.
  Nastavila jsem trvalý příkaz a přeju hodně štěstí. Dáša

 4. Je to tak, reálná situace pro celý neziskový sektor v soc.oblasti, jehož práci si kraj nebo obec najímá. Ťádost na rok 2019 pošlete na podzim, rozhodnutí, kolik peněz vám dají, se dovíte v březnu nebo až na konci dubna, pak teprve se podepisuje smlouva a teprve měsíc potom přijdou peníze na účet. Takže květen, ne březen!

  Proto je běžná situace, že si všichni musí vzít úvěr na první 4 měsíce provozu, což jsou miliony!

  V mnoha neziskovkách taky vývalo, že nebylo na platy a lidi šli na nemocenskou nebo měli smlouvu na dobu určitou apod, hrůza! naštěstí v naší organizaci ne, tak si vždycky brala úvěr. A zařízení, kde pracuju, je zdravotnický a vydělává si na platy z výkonů na zdrav.pojiš'tovny, tak aspoň nejsme tak závislí na penězích, co jsou na lednový platy a přijdou v květnu, žejo…

  Tohle není žádná vyjímka!
  Přispívat na dobrou věc můžete, tohle zrovna je akutní.
  Ale kdybyste lobovali nahoře u poslanců a podobně a žádali změnu systému, bylo by to ještě lepší. Tohle neřeší v podstatě nic, jen pár měsíců pro jednu ze stovek a tisíců podobných prospěšných organizací. Kde mají mimochodem vzdělaný lidi jako já ubohý platy, dvacku hrubýho v Praze; tak na bydlení a stravu. To je můj dobrovolný příspěvek všem lidem v těžké situaci (např. v oblasti psychiatrie, kde pracuju) – že pro ně pracuju mnoho let za hubičku.
  bBru to jako svůj příspěvek. Když někdo jinej jednorázově přispěje pár desítek tisíc, je to hodně naráz, ale celkově nicmoc, ale je to zacílený na někoho a v čase a to je fajn
  Bojujte za změnu systému.

  1. Nutno říct, že po vzpamatování se ze světové krize, cca od roku 2012, do soc.sektoru peníze docela jdou, už se nestává často, že by někdo zůstal na dlažbě – jak se stalo tady v článku výše teď. (pracuju sice ve zdrav.zařízení, ale ostatní pobočky jsou sociální, tak to vím; a každý rok píšu granty – žádám o doplňkové programy a projekty, třeba vzdělávací pro rod.příslušníky lidí s duš.onemocněním nebo peníze na práci v terénu, návštěvy dekompenzovaného klienta v bydlišti, kreativní programy apod.)
   Je to už výjimka, že nedostali skoro nic.
   Ale ten systém je nastavenej tak, že jakmile se hospodářství zhoupne, ty prachy prostě takovéhle organizace nedostanou, dostanou nic nebo zlomek potřebných peněz a dostanou to rok poté, co nabrali pracovníky, mají s nimi smlouvy, dostávali na ně přiměřeně peněz… je to vachrlatý, je to odpovědnost, každoroční nejistota.
   Protože systém je rok od roku, není to na několik let, to by byla varianta, anebo paušály aspoň částečně by byla varianta financování…
   prostě systém blbej.

 5. Ještě pokračuju :- ))

  Jídlo a oděvy lze sehnat dost snadno a dost zadarmo – jsou potravinové sbírky a různé charity s oblečením, to není problém. Prádlo a boty je problém. I na to přispěje rád, kdo může. Mzdy zaměstannců jsou problém, energie a údržba… takže peníze. A pak vidím na FB kdekoho vykřikovat o "neziskovkách," že jsou divný a neprůhledný a rejžujou prachy z dotací. Ňákýhovno!

 6. Úvěrová služba 2019 pro všechny země Blízkého východu.

  Finanční služby
  Máme půjčky pro vládní zaměstnance na Blízkém východě, rychlou a snadnou splátku
  # Rozsah se pohybuje od 5 000 do 10 milionů USD, podle vašeho měsíčního platu.

  Máme také půjčku pro nevládní zaměstnance a záleží na vaší investici a vašem ochotném projektu.

  Kontaktujte nás na adrese: Mrfrankpoterloanoffer@gmail.com

Diskuse uzavřena.